Všechny kategorie

Chyťte nabídku

Aktuálně nejsou žádné slevy.

Rychlá zásilka

Zásilka během 24 hodin

Vzbuzujeme důvěru

Plaťte pohodlně online

Vaše
Košík
Hodnota: (prázdný)
Kusů: 0 Podrobnosti


Nedostatek výrobků

Bude stanovena Dodávka
0,00 € Souhrn

Realizujte objednávku

Product successfully added to your shopping cart

Množství
Celkem čistá hodnota
Celkem hrubá hodnota

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

Total products
Dodávka:  Bude stanovena
Celkem čistá hodnota
Celkem
Pokračovat v nákupu K pokladně

Politika ochrany soukromí

Tato Politika ochrany soukromí stanoví způsoby ochrany osobních údajů Zákazníků, kteří využívají služeb internetového obchodu, jenž se nachází na elektronické adrese
www.serwis-kop.pl , dále jako „Obchod”.

Nesouhlas s touto Politikou ochrany soukromí znamená nemožnost využívat služeb Obchodu, mezi tím podávat Objednávky.

Správcem osobních údajů Zákazníků, kterí nakupují v Obchodě, je SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. se sídlem Rzeszów (35 – 082), ul. Podkarpacka 57A, zapsana do registru podnikatelů - Krajowy Rejestr Sądowy vedeného u soudu Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS vložka: 0000295120, daňové identifikační číslo NIP: 813-352-97-49, identifikační číslo organizace REGON: 180286726, který je majitelem Obchodu, za jehož prostřednictvím provádí prodej Zboží bez přitomnosti stran s využitím telekomunikační sítě, dále jako „Prodejce”.

Obsah evidovaných údajů

Prodejce eviduje údaje Zákazníků, především podajících Objednávky, způsobem popsaným v Řádu..

Za účelem podání Objednávky Zákazník je povinen uvést údaje, které umožní realizaci objednávky a umožní kontakt se Zákazníkem, především: jméno a přijmení, adresy e-mail, adresy pro doručení a telefonní číslo.

Účel evidence údajů

Veškere údaje, které Zákazník uvádí, jsou Prodejcem  zpracované za účelem realizace Objednávky, v souladu s obsahem Řádu, mezi tím za účelem kontaktu mezi Zákazníkem a Prodejcem.

V závislosti na udělení Zákazníkem souhlasu, uvedené osobní údaje, především e-mailovou adresu, může Prodjce využít k poslání obchodních informací ve shodě s usnesením zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Prodejce, v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 1 bod 5 zákona ze dne 29, sprna 1997 o ochraně osobních údajů (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), v obsahu, kterým neporošuje předpisy vz. zákona, je opravněný k zpracovávání osobních údajů Zákazníků za účelem provedení puho marketinku svých služeb a vyžadování pohledávek, jenž se vážou na ním vedenou hospodářskou činnost.

Nárok na přistup

Zákazník má možnost rozhodovat, v jakém obsahu se budou jeho osobní údaje využivat. Zvláště může Zákazník podat prohlašení vůle, kterým bere zpět svůj souhlas k přeposílání obchodních informací.

Zákazník má nárok na doplňování, aktualizování, objasňování osobních údajů, přechodného nebo stálého zastavení jejich zpracovávání a také jejich zrušení, pokud nejsou kompletní, aktuální, pravdivé nebo se evidovaly s porušením právních předpisů nebo jsou zbytečné k realizaci účele, pro který se evidovaly, má také nárok na podání stižnosti, v případech podle čl. 23 odst. 1 bod 5 zákona o ochraně osobních údajů, jestli Prodejce hodlá zpracovávat údaje Zákazníka v marketinkových účelech nebo předat je jinému správi údajů.

Veškere změny v obsahu svých osobních údajů Zákazník může provést posláním patříčného prohlašení vůle na adresu Prodejce.

Prodejce si vyhrazuje nárok na odmítnutí zrušení osobních údajů Zákazníka, pokud jejich evidence je nutná k realizaci pohledávek nebo pokud toto vyžadují platné pravní předpisy.

Udělení údajů je dobrobolné ale nutné za účelem realizace prodejní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Prodejcem.

Mechanismus cookies

Obchod používá malé soubory, zvané cookies. Tyto server zapsává na počítač osoby, která stranku Obchodu navštěvuje. Soubor cookie obvykle obsahuje název domeny, ze které pochází, své „spotřební datum” a individuální, nahodně zvolené číslo, které tento soubor identifikuje. Informace, kompletované pomocí takových souborů, pomáhají přizpůsobit stranu Obchodu k individuálním preferencím a skutečným potřebám Zákazníků. Dávají také možnost zpracovávání všeobecných statistik použivání stran Obchodu.

Mechanismus cookies je zcela bezpečný pro počítače, především se touto cestou nedostávají do počítačů Zákazníků žadné viry. Zákazník ale může omezit nebo vypnout přistup souborů cookies k svému počítači. V případě, že tuto možnost využíje, navigace na strankách Obchodu bude možná, ale budou také omezené možnosti využítí některých funkcí.

Adresa IP

Prodejce si vyhrazuje možnost evidence adres IP navštěvníků stranek Obchodu, které mu budou na pomoci u diagnozování technicných problemů se serverem, připravě statistických analiz (np. určení, ze kterých regionů jsou nejčastější návštěvy). Můžou také pomoct u administrace a zdokonalování Obchodu.

Cookies jinných subjektů

Prodejce si vyhrazuje možnost využivat služeb ostatních subjektů v obsahu zpracování statistik, které se vážou na využivání služeb Obchodu. Ujišt’ujeme, že v takovém případě tyto subjekty neobdrží žadné údaje, které Zákazníky identifikují.

V reklamech nachazejících se na strankách Obchodu, se můžou využivat cookies ostatních subjektů. Má toto za úkol umožnit analyzu účinnosti reklamní kampaně.

Tato Politika soukromí neupravuje zásady využivání mechanismu cookies ostatními subjekty.

Přístup třetích osob k údajům

K osobním údajům, které Prodejce eviduje, mají přímy přístup jenom zmocnění Prodejcem pracovníci nebo splupracovníci Prodejce a opravněné osoby, které se zabývají obsluhou Obchodu, a kterým byly uděleny vhodné plné moci.

Osobní údaje Zákazníků se můžou zpřistupňovat subjektům opravněným k jejich obdržování na základě platných pravních předpisů, především příslušným orgánům výkonu spravedlnosti.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Prodejce prohlašuje, že zpracovává osobní údaje Zákazníků v souladu se zákonem ze dne 29. sprna 1997 o ochraně osobních údajů, a že používá technické i organizační prostředky, které zajištují ochranu zpracovávaných údajů, vhodnou k druhu ohrožení a kategorii údajů podlehajících ochraně, především zabezpečuje osobní údaje Zákazníků před přístupem neopravněných osob, ztrátou nebo poškozením.

Omezení odpovědnosti

Tato Politika soukromí neobsahuje žadné informace, tykající se služeb nebo zboží jiných než Prodejce subjektů, které byly umištěné na strankách Obchodu za komerčním účelem, pohostninně, na zásadě vzájemnosti nebo za účelem jiným než ziskání obchodního efektu.

Prodejce nezodpovídá za činnost nebo opomenutí Zákazníků, ve výsledku kterých Prodejce zpracovává uvedene nimi osobní údaje způsobem popsaným v této Politice soukromí.

Prodejce si vyhrazuje pro k uvedení změn, stažení nebo modifikaci funkcí a vlastnosti Obchodu,  a také zastavení činnosti, převodu práv k Obchodu a provedení veškerých právních činnosti povolených platnými právními předpisy. Za účelem vyhybání se pohybnostem, Zákazníci nemají vůči Prodejci žadné nároky s tím spojené. 

Kontakt s námi

Veškere dodatečné informace spojené s Politikou soukromí lze ziskat na adrese Prodejce.

Změny Politiki soukromí

Prodejce si vyhrazuje právo uvedení změn do Politiky soukromí. 

Datum níže uvedené je datum platnosti Politiky soukromí v poslední verzi.

Datum: 10-12-2012


NABÍZÍME ZBOŽÍ NEJLEPŠÍCH ZNAČEK

Carraro Vickers Britax Case Kubota JCB Komatsu

Kontaktní údaje

SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k.
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów

Hodiny otevření: Pn.-Pt. 08:00-17:00

E-mail
serwiskop@yahoo.com
daniel@serwis-kop.pl
tomasz@serwis-kop.pl

Gadu-gadu
GG: 4185846 4185846 - Daniel
GG: 9078906 9078906 - Tomasz
Telefon
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Mobilní telefon
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20

FACEBOOK

Akceptujeme platby payments

dhlBalíčky na území Polska dodává DHL
Kontrolujte ceník balíkové přepravy