Wszystkie kategorie

Najlepšie akcie

Žiadne zľavnené produkty.

Rýchla dodávka

Dodávka v priebehu 24 hodín

Dôveryhodnosť úver

Pohodlná platba online

Váš
Košík
Hodnota: (prázdne)
Kusov: 0 Detaily


Nie sú žiadne produkty

Dodávka zadarmo Dodávka
0,00 € Súčet

Zrealizovať objednávku

Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku

Množstvo
Spolu (bez DPH)
Spolu (s DPH)

0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.

Spolu za produkty:
Spolu za poštovné:  Bude určené
Spolu (bez DPH)
Spolu
Pokračovať v nákupe Pokladňa

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany súkromia ustanovujú spôsoby ochrany osobných údajov kupujúcich, ktorí používajú on-line obchod, ktorý sa nachádza v odkaze
www.serwis-kop.pl , ďalej  „Obchod”.

Neprijatie zásad ochrany osobných údajov je ekvivalentné s možnosťou nevyužívania Obchodu, týka sa to taktiež objednávok

Správcom osobných údajov Zákaznikov je v Obchode FIRMA EKSPORTOWO – IMPORTOWA „SERWIS – KOP” Wacław Rędziniak spółka jawna so sídlom v Rzeszowie (35 – 082) na ul. Podkarpackiej 57A, zapísané v registri Národného súdneho registri vedenom Okresným súdom v Rzeszów, XII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom: 0000295120, s NIP: 813-352-97-49, číslo: 180 286 726, majiteľ Obchodu,  prostredníctvo predaja tovaru, bez toho, aby súčasne boli prítomne strany prostredníctvom telekomunikačnej siete, ďalej len "Predávajúci".

Rozsah zbierania údajov

Predávajúci zbiera údaje o Zákazníkoch, ktorí objednávajú tovar v súlade s Pravidlami

Za účelom predloženia objednávky Kupujúci  by mal podať kontaktné údaje, aby sme Vás mohli  kontaktovali, ako sú: meno, adresu, e-mailovú adresu, dodaciu adresu a telefónne číslo.

 

Zhromažďovanie údajov

Všetky údaje poskytnuté Kupujúcim budú spracované Predávajúcim, v súlade s nariadeniami, aby sa mohol umožniť kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim

V závislosti od súhlasu udeleného kupujúcim, osobné údaje môžu slúžiť najmä e-mailová pre prenos obchodný informácii v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002, č 144, bod. 104).

 

Predávajúci v súlade s čl. 23 ust. 1 bod 5 Zákona z dňa 29 augusta 1997 r. o ochrane  osobných údajov (t.j. Zb. Z. z 2002 r., č 101, pol. 926), v rozsahu, v akom nie sú dotknuté ustanovenia zákona, má nárok na spracovanie osobných údajov Kupujúcich na účely priameho marketingu svojich služieb a nárokov na ekonomickej aktivite.

Právo na prístup

Kupujúci má možnosť rozhodnúť sa, do akej miery budú jeho osobné údaje používané. Najmä môže kupujúci predložiť vyhlásenie o zámere odvolania súhlasu, aby mu prichádzali obchodné informácie na emaila. Kupujúci ma možnosť rozhodnúť sa do akej miery budú používané vaše osobné údaje. Kupujúci môže predložiť vyhlásenie o zámere odvolania súhlasu o zasielaní obchodných oznámení.

Kupujúci má právo meniť, aktualizovať, opraviť osobné dáta, dočasne alebo natrvalo pozastaviť alebo ich odstrániť, ak sú neúplné, zastarané, nesprávne alebo zhromaždené v rozpore so zákonom, alebo už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli zhromaždené, v prípadoch uvedených v článku  23. Ods. 1 bod. 5 zákona o ochrane osobných údajov, ak Predávajúci chce spracovávať údaje Kupujúceho pre marketingové účely, alebo ich previesť na iného správcu systému.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vymazanie kupujúceho, pokiaľ jeho správanie je nevyhnutné vykonať nároky alebo ak to vyžaduje príslušný zákon.

 

Akékoľvek zmeny svojich osobných údajov Kupujúci môže vykonať zaslaním správneho prehlásenia Predávajúcemu

Predávajúci môže odmietnuť vymazanie údajov Kupujúceho, ak ich zachovanie je nevyhnutné alebo ak to vyžaduje príslušný zákon.

Predkladanie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné aby vykonať Kúpnu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Mechanizmus cookies

Obchod používa malé súbory označované ako cookie. Sú uložené na serveri v počítači návštevníka Obchodu. Cookie typicky obsahuje meno domény, z ktorej pochádza, svoje "obdobie platnosti" a individuálne, náhodné číslo, ktoré identifikuje súbor. Informácie získané prostredníctvom cookies pomáhajú prispôsobiť stránky Obchodu do  individuálnych preferencií a aktuálnych potrieb zákazníkov. Dávajú tiež možnosť vytvorenia všeobecných štatistik používania z Obchodu.

Mechanizmus cookies je úplne bezpečný pre počítače, a to najmä preto, lebo takýmto spôsobom sa nemôžu predostať do počítača Kupujúcich vírusy. Avšak, môže kupujúci obmedziť alebo úplne vylúčiť prístup cookie do vášho počítača. Ak využijete túto možnosť, nákupy v Obchode budú  v zásade  možné, ale to môže mať za následok obmedzenie  z používania niektorých funkcii. .

Adresa IP

Predávajúci si vyhradzuje právo zhromažďovať IP adresy návštevníkov obchodu, ktoré môžu byť užitočné pri diagnostikovaní technických problémov so serverom, takže štatistická analýza (napr. určenie, z ktorých regiónov máme  najviac návštev). Okrem toho, môžu byť užitočné pri riadení a zlepšovaní Obchodu.

Cookies tretích strán

Predávajúci si vyhradzuje právo využívať služby tretích strán na rozvoji štatistiky využívania Obchodu. Uisťujeme Vás, že v tomto prípade  nebudú  podávané žiadne totožnosti Kupujúcich tretím stranám.

W reklamách umiestnených  na stránkach Obchodu môžu  byť umiestené cookies tretích strán,  s cieľom umožnenia analýzu efektivity reklamnej kampane.

Zásady ochrany osobných údajov neupravujú pravidlá používania mechanizmu cookies tretích strán.

Prístup k údajom tretích strán

osobné údaje zhromaždené Predávajúcim musia byť prístupné iba povereným zamestnancom alebo spoločníkov predávajúceho alebo autorizovaným osobám, servisu, obchodu, ktorým bolo udelené príslušné povolenie.

Osobné údaje Kupujúcich  môžu byť k dispozícii tým, kto má  na ne nárok  podľa platných právnych predpisov, najmä príslušné súdne orgány. 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1.      Predávajúci prehlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade so zákonom z dňa 29 augusta 1997 r.

2.      Predávajúci prehlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že používa technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných údajov zodpovedajúce rizikám a kategórie dát, ktoré sú chránené, a to najmä, udržuje osobné údaje kupujúcich pred ich sprístupnením nepovolaným osobám, stratám alebo škodám

Nezodpovedáme za

Zásady ochrany osobných údajov neobsahuje žiadne informácie o službách alebo tovaroch  iných osôb   než  predávajúceho, ktoré boli zverejnené komerčne v Obchode

Predávajúci nie je zodpovedný za konanie Kupujúcich, v dôsledku ktorých Predávajúci spracúva ich osobné údaje spôsobom popísaným v týchto Zásadách.

Predávajúci si vyhradzuje právo  zrušiť alebo zmeniť celkovú funkčnosť alebo jednotlivé funkcie z obchodu a ukončiť podnikanie, prevod práv k obchodu a prijať všetky právne kroky povolených platným zákonom. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že kupujúci nemá nárok na akýkoľvek nárok voči predávajúcemu.


Kontakt na nás

Akékoľvek ďalšie otázky ohľadom tejto zásady ochrany osobných údajov by mali byť adresované Predávajúcemu.

Zmeny Pravidiel ochrany osobných údajov

Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadné zmeny pravidiel ochrany osobných údajov.. 

Dátum uvedený nižšie je dátumom platnej najnovšej verzii Ochrany osobných údajov na.

Dátum: 10-12-2012


PONÚKAME TOVAR NAJLEPŠÍCH ZNAČIEK

Carraro Vickers Britax Case Kubota JCB Komatsu

Kontaktné údaje

Firma Exportowo-Importowa "Serwis-Kop"
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów

Otváracie hodiny: Pn.-Pt. 08:00-17:00

E-mail
serwiskop@yahoo.com
daniel@serwis-kop.pl
tomasz@serwis-kop.pl

Gadu-gadu
GG: 4185846 4185846 - Daniel
GG: 9078906 9078906 - Tomasz
Telefón
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Mobil
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20

FACEBOOK

Prijímame platby payments

dhlZásielky na území Poľska realizuje DHL
Pozrite cenník dodávkovej služby