Wszystkie kategorie

Najlepšie akcie

Žiadne zľavnené produkty.

Rýchla dodávka

Dodávka v priebehu 24 hodín

Dôveryhodnosť úver

Pohodlná platba online

Váš
Košík
Hodnota: (prázdne)
Kusov: 0 Detaily


Nie sú žiadne produkty

Dodávka zadarmo Dodávka
0,00 € Súčet

Zrealizovať objednávku

Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku

Množstvo
Spolu (bez DPH)
Spolu (s DPH)

0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.

Spolu za produkty:
Spolu za poštovné:  Bude určené
Spolu (bez DPH)
Spolu
Pokračovať v nákupe Pokladňa

Pravidlá

Pravidlá internetového obchodu „SERWIS-KOP”

§1

Všeobecné ustanovenia

 1.     Internetový obchod Serwis-Kop [ďalej "Obchod"] sa zaoberá maloobchodným predajom prostredníctvom internetu, a to na základe týchto predpisov [ďalej len "pravidlá"].
 2.     Majiteľom Obchodu je Serwis-Kop Sp. j.  So sídlom v  Rzeszowie, ul. Podkarpacka 57a, 35-082 Rzeszów, zapísaná do registra podnikateľov vedenom na Okresnom súde v Rzeszów, XII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000295120, tel / fax: 17 864 31 00, NIP 813-352-97-49
 3.     Predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej s klientom Obchodu.
 4.     Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je prijatie  Pravidiel zo stany Klienta.
 5.     Ceny podane v Obchode sú hrubými cenami (obsahujú DPH).
 6.     Tovar dostupný v Obchode nemá  fyzické a právne chyby, ibaže v popise produktu je napísane inak (napr. produkty z výpredaja).

 
§2
Objednávka

 1.     Objednávať môžete za pomocou formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke Obchodu. Po vyplnení a zaslaní formulára, Zákazník obdrží e-maila s prosbou potvrdenie objednávky. Po obdŕžaní objednávky od Klienta, Obchod začína realizovať objednávku.
 2.     Podmienkou vykonania objednávky je poskytnutie Zákazníkom údajov, ktoré dovolia overiť Zákazníka a príjemcu tovaru.
 3.     Obchod potvrdí prijatie objednávky emailom.
 4.     V prípade ak nemôžeme  potvrdiť objednávku z viny Zákazníka (napr. chybný e-mail, nemáme odpoveď na potvrdenie zaslanej poštou e-mail), objednávka nebude prijatá a bude anulovaná v priebehu  72 hodín od zloženia objednávky.
 5.     V prípade ak nezostane objednávka zaplatená do 72 hodín od chvíli  potvrdenia objednávky, objednávka nebude vykonaná.
 6.     Obchod má právo odmietnuť objednávku, obmedziť spôsob platby alebo požadovať platbu vopred v prípade, že objednávka vyvoláva oprávnené pochybnosti o platnosti a spoľahlivosti predložených údajov alebo spôsobu zaplatenia.
 7.      V prípade nedostupnosti produktov ponúkaných na webových stránkach obchodu a objednaných zákazníkom, Obchod informuje o tomto fakte zákazníka e-mailom ihneď po zvážení objednávky.
 8.     Pre strany sú záväzné informácie obsiahnuté na internetových stránkach obchodu pre zakúpený výrobok v okamihu objednávky, najmä cena, opis výrobku, funkcie výrobku, prvky nachádzajúce sa v sade, dátum a spôsob doručenia.
 9.     Objednávky je možné 24 hodín denne po celý rok. Objednávky zložené vo všedné dni po hodine. 13:00, v sobotu, nedeľu a sviatky budú zvážené v dopoludňajších hodinách (9:00 h) nasledujúci pracovný deň.
 10.   Obchod realizuje objednávky v Poľsku. V prípade zahraničných príjemcov, podmienky objednávky budú individuálne.  
 11.   Informácie, ktoré sa nachádzajú na stránkach nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Zákazník objednávajúc produkt, robí ponuku  kúpy určitého výrobku.
 12.   Zákazník môže opraviť a zrušiť objednávku do chvíli potvrdenia objednávky tak ako to je opísane v §2 ods. 1.
 13.    Kúpna zmluva je uzavretá  

- Možnosťou platby „na dobierku” – po potvrdení platby zo strany zákazníka a zároveň po potvrdení  potvrdenia objednávky spôsobom, ktorý je opísaný v §2 ods. 1.

-  možnosťou zaplatenia na účet –na bankový účet, ktorý sa nachádza na webowej stránke Obchodu  a zároveň po potvrdení  potvrdenia objednávky spôsobom, ktorý je opísaný v §2 ods. 1.

§3
Platba

 Zákazník môže zaplatiť za zakúpený tovar:

 dobierkou – vtedy platnosť bude v hotovosti pri odbere tovaru

Zaplatením na bankový účet -  na bankový účet, ktorý sa nachádza na webowej stránke Obchodu

Iným spôsobom, ak je to opísané na internetovej stránke Obchodu

Ceny zásielok sú opísané v cenníku poštovného.

Podmienkou vydania tovaru je zaplatenie za neho aj za poštovného.


§4
zásielka tovaru

 1.     V čase zaslania zásielky obdrží zákazník v obchode e-mailom potvrdenie o pôvode zásielky, spolu s nákladným listom, aby si mohol sledovať zásielku.
 2.     Ak chcete skontrolovať stav objednávky, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na obchod, ktorý Vám poskytne informácie o priebehu zákazky.
 3.     Spolu so zásielkou sú dodané: záručný list- v prípade tovaru, ktorý ho majú a dôvod nákupu – originál faktúry alebo na žiadosť zákazníka, potvrdenku.
 4.     Obchod odošle objednaný tovar prostredníctvom zásielkových služieb (napr. kuriérskej služby alebo inou službou, uvedenej na webowej stránke Obchodu).
 5.     V prípade platby inej ako na dobierku, dodacia lehota sa predlžuje o dobu medzi zadaním objednávky a dátumom platby na náš účet. Ak platíte kreditnou kartou, objednávka bude vykonaná, po informácii z karty.

 

§5
Reklamácie

 1.     Základom sťažnosti je predloženie zákazníkom  doklade o kúpe (účtenka alebo faktúra s DPH)
 2.      V prípade ak tovar nesúhlasí,  musí zákazník vrátiť chybný tovar do skladu s popisom nesúladu
 3.     Obchod sa zaoberá sťažností zákazníkov do 14 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru s popisom nesúladu. Ak overenie chyb vyžaduje znalecký posudok alebo posudok  predstaviteľa výrobcu tovaru, lehota sa môže predlžiť o dobu, kedy bude takéto stanovisko vytvorené.
 4.     V prípadeoprávnenej reklamácie  a zaslaní nového výrobku  zákazníkovi alebo odstránenie chyby, náklady na dodávku nesie Obchod.
 5.     Individuálne nastavenie počítača a monitora spôsobuje chybné alebo skreslené zobrazenia informácií o tovare (napr. farby), nemôže to byť základom pre reklamáciu 


§6
Právo odstúpenia od zmluvy

 1.     Na základe Zákona o ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom z dňa 02 marca 2000r. Zákazník ma právo odstúpiť od zmluvy.
 2.     Právo na odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť, ak zákazník predloží Do Obchodu v priebehu 10 dní od prevzatia tovaru, vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 3.     Zákazník vráti tovar do obchodu tovar okamžite, najneskôr však do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy.
 4.     Do 7 dní od vrátenia tovaru, Obchod vráti Zákazníkovi zaplatenú sumu. Zákazník by mal uviesť číslo bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť sumu prevodu. V prípade platby kartou, vrátenie sumy bude vykonané na kartu, ktorou zostala platba vykonaná..
 5.      V prípade porušenia podmienok stanovených v odsekoch 2 a 3 vyhlásenia o odstúpení od zmluvy je neplatné, tovar nebude prijatý a obchod nevráti zákazníkovi zaplatenú sumu.
 6.     Právo odstúpiť nemôže využiť Zákazník v prípadoch opísaných čl. 10 ods. 3 zákona w bode 1 to znamená:
 7.     Služby, ktoré sa začali pred uplynutím lehoty odstúpenia od zmluvy za súhlasom Zákazníka (týka sa to služieb a nie predaja tovarov)
 8.     Zvukových a obrazových záznamov a zaznamenané na dátových nosičoch po odstránení Zákazníkom ich originálnychobalov
 9.     Zákazky na služby, ktorých cena alebo odmena závisí len od cien na finančnom trhu
 10.   služieb opísaných Zákazníkom v jeho objednávke alebo úzko spojených s jeho osobou.
 11.   Služby, ktoré zo svojej podstaty nemôžu byť vrátené, ale predmet ktorý rýchlo podlieha skaze.  
 12.   Doručovanie novín ,
 13.   Služby v oblasti hazardných hier

§7
Duševné vlastníctvo

Je zakázané používať akýkoľvek materiál publikovaný na webových stránkach Obchodu (vrátane fotiek a popisov tovaru) bez písomného súhlasu Obchodu.


§8

Nadobudnutie účinnosti a zmeny v pravidlách

 1.     Nariadenie nadobudne účinnosť dňom zverejnenia na webových stránkach Obchodu
 2.     Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky.
 3.     U zmlúv uzatvorených pred zmenou Pravidiel sa použije verzia pravidiel platných ku dňu objednávky zo strany objednávateľa 

PONÚKAME TOVAR NAJLEPŠÍCH ZNAČIEK

Carraro Vickers Britax Case Kubota JCB Komatsu

Kontaktné údaje

Firma Exportowo-Importowa "Serwis-Kop"
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów

Otváracie hodiny: Pn.-Pt. 08:00-17:00

E-mail
serwiskop@yahoo.com
daniel@serwis-kop.pl
tomasz@serwis-kop.pl

Gadu-gadu
GG: 4185846 4185846 - Daniel
GG: 9078906 9078906 - Tomasz
Telefón
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Mobil
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20

FACEBOOK

Prijímame platby payments

dhlZásielky na území Poľska realizuje DHL
Pozrite cenník dodávkovej služby