Wszystkie kategorie

Najlepšie akcie

Žiadne zľavnené produkty.

Rýchla dodávka

Dodávka v priebehu 24 hodín

Dôveryhodnosť úver

Pohodlná platba online

Váš
Košík
Hodnota: (prázdne)
Kusov: 0Detaily


Nie sú žiadne produkty

Dodávka zadarmo Dodávka
0,00 zł Súčet

Zrealizovať objednávku

Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku

Množstvo
Spolu (bez DPH)
Spolu (s DPH)

0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.

Spolu za produkty: (bez DPH)
Spolu za poštovné: (bez DPH) Bude určené
Spolu (bez DPH)
Spolu (s DPH)
Pokračovať v nákupe Pokladňa

Pravidlá

Pravidlá internetového obchodu „SERWIS-KOP”

§1

Všeobecné ustanovenia

 1.     Internetový obchod Serwis-Kop [ďalej "Obchod"] sa zaoberá maloobchodným predajom prostredníctvom internetu, a to na základe týchto predpisov [ďalej len "pravidlá"].
 2.     Majiteľom Obchodu je Serwis-Kop Sp. j.  So sídlom v  Rzeszowie, ul. Podkarpacka 57a, 35-082 Rzeszów, zapísaná do registra podnikateľov vedenom na Okresnom súde v Rzeszów, XII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000295120, tel / fax: 17 864 31 00, NIP 813-352-97-49
 3.     Predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej s klientom Obchodu.
 4.     Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je prijatie  Pravidiel zo stany Klienta.
 5.     Ceny podane v Obchode sú hrubými cenami (obsahujú DPH).
 6.     Tovar dostupný v Obchode nemá  fyzické a právne chyby, ibaže v popise produktu je napísane inak (napr. produkty z výpredaja).

 
§2
Objednávka

 1.     Objednávať môžete za pomocou formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke Obchodu. Po vyplnení a zaslaní formulára, Zákazník obdrží e-maila s prosbou potvrdenie objednávky. Po obdŕžaní objednávky od Klienta, Obchod začína realizovať objednávku.
 2.     Podmienkou vykonania objednávky je poskytnutie Zákazníkom údajov, ktoré dovolia overiť Zákazníka a príjemcu tovaru.
 3.     Obchod potvrdí prijatie objednávky emailom.
 4.     V prípade ak nemôžeme  potvrdiť objednávku z viny Zákazníka (napr. chybný e-mail, nemáme odpoveď na potvrdenie zaslanej poštou e-mail), objednávka nebude prijatá a bude anulovaná v priebehu  72 hodín od zloženia objednávky.
 5.     V prípade ak nezostane objednávka zaplatená do 72 hodín od chvíli  potvrdenia objednávky, objednávka nebude vykonaná.
 6.     Obchod má právo odmietnuť objednávku, obmedziť spôsob platby alebo požadovať platbu vopred v prípade, že objednávka vyvoláva oprávnené pochybnosti o platnosti a spoľahlivosti predložených údajov alebo spôsobu zaplatenia.
 7.      V prípade nedostupnosti produktov ponúkaných na webových stránkach obchodu a objednaných zákazníkom, Obchod informuje o tomto fakte zákazníka e-mailom ihneď po zvážení objednávky.
 8.     Pre strany sú záväzné informácie obsiahnuté na internetových stránkach obchodu pre zakúpený výrobok v okamihu objednávky, najmä cena, opis výrobku, funkcie výrobku, prvky nachádzajúce sa v sade, dátum a spôsob doručenia.
 9.     Objednávky je možné 24 hodín denne po celý rok. Objednávky zložené vo všedné dni po hodine. 13:00, v sobotu, nedeľu a sviatky budú zvážené v dopoludňajších hodinách (9:00 h) nasledujúci pracovný deň.
 10.   Obchod realizuje objednávky v Poľsku. V prípade zahraničných príjemcov, podmienky objednávky budú individuálne.  
 11.   Informácie, ktoré sa nachádzajú na stránkach nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Zákazník objednávajúc produkt, robí ponuku  kúpy určitého výrobku.
 12.   Zákazník môže opraviť a zrušiť objednávku do chvíli potvrdenia objednávky tak ako to je opísane v §2 ods. 1.
 13.    Kúpna zmluva je uzavretá  

- Možnosťou platby „na dobierku” – po potvrdení platby zo strany zákazníka a zároveň po potvrdení  potvrdenia objednávky spôsobom, ktorý je opísaný v §2 ods. 1.

-  možnosťou zaplatenia na účet –na bankový účet, ktorý sa nachádza na webowej stránke Obchodu  a zároveň po potvrdení  potvrdenia objednávky spôsobom, ktorý je opísaný v §2 ods. 1.

§3
Platba

 Zákazník môže zaplatiť za zakúpený tovar:

 dobierkou – vtedy platnosť bude v hotovosti pri odbere tovaru

Zaplatením na bankový účet -  na bankový účet, ktorý sa nachádza na webowej stránke Obchodu

Iným spôsobom, ak je to opísané na internetovej stránke Obchodu

Ceny zásielok sú opísané v cenníku poštovného.

Podmienkou vydania tovaru je zaplatenie za neho aj za poštovného.


§4
zásielka tovaru

 1.     V čase zaslania zásielky obdrží zákazník v obchode e-mailom potvrdenie o pôvode zásielky, spolu s nákladným listom, aby si mohol sledovať zásielku.
 2.     Ak chcete skontrolovať stav objednávky, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na obchod, ktorý Vám poskytne informácie o priebehu zákazky.
 3.     Spolu so zásielkou sú dodané: záručný list- v prípade tovaru, ktorý ho majú a dôvod nákupu – originál faktúry alebo na žiadosť zákazníka, potvrdenku.
 4.     Obchod odošle objednaný tovar prostredníctvom zásielkových služieb (napr. kuriérskej služby alebo inou službou, uvedenej na webowej stránke Obchodu).
 5.     V prípade platby inej ako na dobierku, dodacia lehota sa predlžuje o dobu medzi zadaním objednávky a dátumom platby na náš účet. Ak platíte kreditnou kartou, objednávka bude vykonaná, po informácii z karty.

 

§5
Reklamácie

 1.     Základom sťažnosti je predloženie zákazníkom  doklade o kúpe (účtenka alebo faktúra s DPH)
 2.      V prípade ak tovar nesúhlasí,  musí zákazník vrátiť chybný tovar do skladu s popisom nesúladu
 3.     Obchod sa zaoberá sťažností zákazníkov do 14 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru s popisom nesúladu. Ak overenie chyb vyžaduje znalecký posudok alebo posudok  predstaviteľa výrobcu tovaru, lehota sa môže predlžiť o dobu, kedy bude takéto stanovisko vytvorené.
 4.     V prípadeoprávnenej reklamácie  a zaslaní nového výrobku  zákazníkovi alebo odstránenie chyby, náklady na dodávku nesie Obchod.
 5.     Individuálne nastavenie počítača a monitora spôsobuje chybné alebo skreslené zobrazenia informácií o tovare (napr. farby), nemôže to byť základom pre reklamáciu 


§6
Právo odstúpenia od zmluvy

 1.     Na základe Zákona o ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom z dňa 02 marca 2000r. Zákazník ma právo odstúpiť od zmluvy.
 2.     Právo na odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť, ak zákazník predloží Do Obchodu v priebehu 10 dní od prevzatia tovaru, vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 3.     Zákazník vráti tovar do obchodu tovar okamžite, najneskôr však do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy.
 4.     Do 7 dní od vrátenia tovaru, Obchod vráti Zákazníkovi zaplatenú sumu. Zákazník by mal uviesť číslo bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť sumu prevodu. V prípade platby kartou, vrátenie sumy bude vykonané na kartu, ktorou zostala platba vykonaná..
 5.      V prípade porušenia podmienok stanovených v odsekoch 2 a 3 vyhlásenia o odstúpení od zmluvy je neplatné, tovar nebude prijatý a obchod nevráti zákazníkovi zaplatenú sumu.
 6.     Právo odstúpiť nemôže využiť Zákazník v prípadoch opísaných čl. 10 ods. 3 zákona w bode 1 to znamená:
 7.     Služby, ktoré sa začali pred uplynutím lehoty odstúpenia od zmluvy za súhlasom Zákazníka (týka sa to služieb a nie predaja tovarov)
 8.     Zvukových a obrazových záznamov a zaznamenané na dátových nosičoch po odstránení Zákazníkom ich originálnychobalov
 9.     Zákazky na služby, ktorých cena alebo odmena závisí len od cien na finančnom trhu
 10.   služieb opísaných Zákazníkom v jeho objednávke alebo úzko spojených s jeho osobou.
 11.   Služby, ktoré zo svojej podstaty nemôžu byť vrátené, ale predmet ktorý rýchlo podlieha skaze.  
 12.   Doručovanie novín ,
 13.   Služby v oblasti hazardných hier

§7
Duševné vlastníctvo

Je zakázané používať akýkoľvek materiál publikovaný na webových stránkach Obchodu (vrátane fotiek a popisov tovaru) bez písomného súhlasu Obchodu.


§8

Nadobudnutie účinnosti a zmeny v pravidlách

 1.     Nariadenie nadobudne účinnosť dňom zverejnenia na webových stránkach Obchodu
 2.     Vyhradzujeme si právo zmeniť podmienky.
 3.     U zmlúv uzatvorených pred zmenou Pravidiel sa použije verzia pravidiel platných ku dňu objednávky zo strany objednávateľa 

PONÚKAME TOVAR NAJLEPŠÍCH ZNAČIEK

CarraroVickersBritaxCaseKubotaJCBKomatsu

Kontaktné údaje

Firma Exportowo-Importowa "Serwis-Kop"
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów

Otváracie hodiny: Pn.-Pt. 08:00-17:00

E-mail
serwiskop@yahoo.com
daniel@serwis-kop.pl
tomasz@serwis-kop.pl

Gadu-gadu
GG: 4185846 4185846 - Daniel
GG: 9078906 9078906 - Tomasz
Telefón
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Mobil
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20

FACEBOOK

Prijímame platby payments

dhlZásielky na území Poľska realizuje DHL
Pozrite cenník dodávkovej služby